Tháng lương cuối cùng

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

 

Anh Chị đã định tháng ba năm nay lên lại Hà Giang, nơi họ gặp và yêu nhau trong những tháng ngày gian nan ấy. Nhưng ngay trước đó, Anh ra đi. Tháng 3.2013 lại là tháng lương cuối cùng trong đời làm NHÀ GIÁO cuả Anh.

Vợ Anh gửi đến Cơm Có Thịt 2.000.000 đ -trích từ tháng lương cuối đó. Chị có nguyện vọng muốn tháng lương cuối của Anh đến với trẻ Hà Giang, nơi gắn với biết bao kỷ niệm.

Chị viết mail cho tôi, kể về những kỷ niệm đó. Tôi nghĩ: Có những lúc trong mỗi chúng ta dâng tràn những ký ức, những xúc cảm mà nếu không sẻ chia, ta có thể không chịu nổi sức nặng của những xúc cảm ấy.

Nghe theo yêu cầu của Chị, tôi không nói ra tên Anh, Chị ở đây. Ở cõi ấy, Anh sẽ phù hộ độ trì cho những đứa trẻ đang đi học của Nước Việt gian khó này.
Các bạn ở Hà Giang- và mọi người- hãy mách bảo một cách gì đúng nhất để tiền từ tháng lương cuối ấy lên với trẻ Vị Xuyên.

26/07/20133845 – 0006159+2,000,000.00FTF.CN:9704366801549803010.FrAcc:0011001581654 .ToAcc:0011004025430

Hạ Long mưa 27.7.2013

T.Đ.T