Dự án tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Cảm ơn bạn Trần Thắng và những người bạn CCT Nhật đã ủng hộ Dự án trao tặng sách cho 125 em học sinh lớp 1 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm học 2021 -2022 của 11 điểm Trường tại huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên. (mỗi cháu 01 bộ sách giáo khoa mới)

Quỹ trò nghèo vùng cao thay mặt Thầy cô giáo và Phụ huynh của 125 em học sinh được tài trợ sách cảm ơn bạn Trần Thắng và những người bạn CCT Nhật đã đồng hành cũng Quỹ.