Cần ngân sách 20 tỷ đồng mỗi năm để duy trì mức hỗ trợ cho 105 trường

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Năm học 2018-2019 Cơm Có Thịt hỗ trợ tiền "mua thịt" bữa ăn trưa tại lớp cho 9.922 học sinh tại 105 trường học vùng cao. Có nghĩa là bình quân mỗi tháng gửi đến các bếp ăn của các trường này số tiền 1,3 tỷ đồng. Dự tính cả năm học (thường bắt đầu từ cuối tháng 8) là 12,5 tỷ đồng. Nhưng đó là chỉ là khoản hỗ trợ dinh dưỡng.

( Bữa ăn trưa của các cháu hàng ngày khi không được hỗ trợ)

( Bữa ăn cho trẻ sau khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Trò nghèo vùng cao)

Năm 2017 CCT mua áo ấm, đồ dùng thiết yếu ( Mua đồ mới, không tính số lượng khá lớn hàng đã qua sử dụng được ủng hộ) với số tiền 2,75 tỷ đồng (làm tròn).

(Chiến dịch Áo ấm 2016 - hỗ trợ khẩn cấp tại Bắc Yên, Sơn La)

Tống số tiền đã thanh toán năm 2017 để xây dựng trường lớp, nhà ở giáo viên cắm bản là 6,16 tỷ đồng (làm tròn).Năm 2018 (tính đến tháng 9) các chi tiêu này là 1,25 tỷ đồng (đồ dùng -làm tròn) và 4,81 tỷ đồng (xây dựng - làm tròn). Các con số này chưa tính đến tiền ủng hộ để xây dựng trường và mua đồ dùng thiết yếu cho học sinh thông qua chắp nối của CCT và CCT theo dõi, nhưng người ủng hộ gửi thẳng đến nơi thụ hưởng, không phản ánh vào tài khoản của Quỹ. Và khối lượng lớn hiện vật được quyên góp và chuyển lên các trường.

Như vậy, để duy trì mức hỗ trợ học sinh vùng cao như hiện nay, CCT cần ngân sách khoảng 20 tỷ đồng hàng năm. Đây là mức rất cao, và thực sự hiện "quá sức" của Cơm Có Thịt. Tức là Quỹ cần nỗ lực kêu gọi, đồng thời đa dạng hoá có hiệu quả các hình thức hoạt động quyên góp, để nhận được nhiều hơn ủng hộ của mọi người, mọi tổ chức, mơi có thể đảm bảo các em vùng cao (1 vạn em và sẽ còn tăng thêm) không "đứt bữa" Cơm có thịt. 

Chủ tịch Quỹ Trò nghèo vùng cao Trần Đăng Tuấn