Trân trọng cảm ơn Cơm có thịt Astrakhan

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Cơm Có thịt Astrakhan (Liên bang Nga) đã chuyển cho Quỹ 17 triệu đồng và 600 Usd. Đó là khoản tiền lớn vì du học sinh và người Việt hiện ở Astrakhan không nhiều. Sự bền bỉ của CCT Astrakhan ủng hộ trẻ vùng cao thật đáng trân trọng. Trong số tiền này có người đóng góp 500 usd nhưng không muốn nêu danh. Xin trân trọng cảm ơn!