Trân trọng cảm ơn Nutifood

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Nutifood tiếp tục ủng hộ Cơm Có Thịt 300 triệu đồng và 50 thùng bột ngũ cốc đóng gói, học sinh có thể hoà tan uống ở trường tiện lợi.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành bền bỉ của Nutifood với Quỹ TNVC!