Điện mặt trời tiếp tục đến với Nậm Chà, Lai Châu

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Cơm Có Thịt tặng hai bộ điện mặt trời cho hai điểm Huổi Dạo và Huổi Lĩnh của Nậm Chà. Lắp thử ở trường chính trước khi đưa lên bản. Các thày giáo hì hục một lúc là thử được. Chiếc bóng điện đã sáng lên. Mong là ở bản heo hút những giáo viên cắm bản thấy đỡ chơi vơi hơn những tối mùa đông giá lạnh.