Đấu giá tranh và quà tặng cho Cơm Có Thịt

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Đầu tháng 11, Công ty Viễn Thông LLP tặng chương trình Cơm có thịt một cặp Camera để đấu giá (2 chiếc). Anh Michael Huy đã trả 3.000.000₫ !

Bức tranh hoa sen của Hoạ sỹ Hoàng Cúc tặng Cơm Có Thịt được người đưa mức giá cao nhất (23 triệu) là anh @Trần Quốc Tuấn. Anh Tiger Nguyễn ủng hộ 22 triệu là mức anh đã đưa đấu giá.  Tổng cộng là 45 triệu, tương đương sẽ có 750 áo rét cho Mường Chà, Điện Biên.

Trân trọng cảm ơn họa sĩ Hoàng Cúc, Ct Viễn thông LLP, anh Michel Huy và Anh Quốc Tuấn, Anh Tiger Nguyễn đã luôn ủng hộ Cơm Có Thịt!