Điện mặt trời và truyền hình vệ tinh đã về với Pú Xi, Điện Biên

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Cơm Có Thịt đưa truyền hình vệ tinh (MobiTV) về các điểm trường ở Pú Xi. Lần này kèm theo là lắp các bộ điện mặt trời ( ở Thẩm Táng, Thẩm Pung). Thông tin đầu tiên là hoạt động tốt. Cơm Có Thịt sẽ nhân rộng để các điểm trường đặc biệt khó khăn, ở rất sâu, sẽ có điện và nhờ thế, có TV vệ tinh, có nguồn sáng và có thể nạp điện thoại, sau này là có thể dùng vi tính.