Tập thể lớp 6A6 trường THCS Cát Linh ủng hộ sách giáo khoa và tiền cho Quỹ Trò nghèo vùng cao

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Ngày 24/5/2017, Tập thể lớp 6 A6 trường THCS Cát Linh ủng hộ Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao 27 bộ SGK lớp 6 và 5.500.000 đồng góp phần thêm bữa cơm có thịt cho các bé vùng cao. 

Xin cảm ơn tới cô trò và ban phụ huynh lớp 6 A6 trường THCS Cát Linh.