18 304 Trò nghèo vùng cao nhận lì xì vui Tất niên 2017 từ Cơm Có Thịt

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ
Chi tiết các trường tại các tỉnh và số em học sinh như sau.
Tỉnh Lào Cai hỗ trợ 2954 em tại các trường:
Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT Tiểu học Tả Gia Khâu
Trường Tiểu học Dìn Chin
Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường Tiểu học Tung Chung Phố
Trường Tiểu học Dền Thàng
Trường Tiểu học Pa Cheo
Trường Mầm non Tả Gia Khâu
Trường mầm non Trịnh Tường 2
Trường mẫu giáo A Lù
Trường mầm non Tung Chung Phố
Trường Mầm non Mùn Chung Phố
 
TỈNH HÀ GIANG hỗ trợ 2170 em tại các trường:
Trường Tiểu học A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường Tiểu học Hồ Thầu
Trường PTDTBT tiểu học xã Thượng Sơn
Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván
Trường mầm non Pố Lồ
 
TỈNH ĐIỆN BIÊN hỗ trợ 10475 em tại các trường:
Trường mầm non số 2 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non xã Mường Pồn
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu
Trường MN Võ Nguyên Giáp
Trường MN Số 2 Nà Nhạn
Trường MN xã Na Ư
Trường MN xã Nà Nhạn
Trường MN xã Hua Thanh
Trường MN số 2 xã Mường Pồn
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông
Trường Mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu
Trường MN xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trưởng tiểu học Hua Thanh
Trường mầm non Khong Hin
Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoa Mai
Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình
Trường mầm non Mường Mùn
Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Pú Xi
Trường mầm non Sao Mai
Trường TH Pú Nhung
Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Ta Ma
Trường tiểu học xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên
 
TỈNH BẮC CẠN hỗ trợ 495 em tại các trường:
Trường Mầm non Đồng Phúc
Trường TH Phúc Lộc
 
TỈNH THÁI NGUYÊN hỗ trợ 183 em tại các trường:
Trường Mầm non Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung
 
TỈNH THANH HÓA hỗ trợ 666 em tại các trường:
Trường Tiểu học Trung Lý 1
Trường Tiểu học Nhi Sơn
 
TỈNH YÊN BÁI hỗ trợ 350 em tại các trường:
Trường MN TH và THCS Nghĩa Sơn
 
TỈNH LAI CHÂU hỗ trợ 434 em tại các trường:
Trường MN số 2 Nậm Hàng
Trường MN xã Hua Bum
 
TỈNH CAO BẰNG hỗ trợ 244 em tại trường:
Trường tiểu học Yên Sơn
 
TỈNH QUẢNG NGÃI hỗ trợ 335 em tại các trường:
Trường PTDTBT THCS Trà Thọ
Trường PTDTBT THCS Trà Nham
 
Dưới đây là hình ảnh các trường gửi về (tiếp tục cập nhật)
 
Tại trường Tiểu học số 1 xã Mường Nhà - Điện Biên


Trường Mầm non Số 2 Thanh Yên


 
Tiểu học xã Núa NgamTrường Mầm non Quài Cang - Tuần Giáo - Điện Biên


Trường Tiểu học Pú Nhung

Mầm non Sao MaiMN Nậm Din - Tuần Giáo - Điện BiênMầm non An Bình

 

Mầm non Pá Khoang

 

Mầm non Hẹ Muông

 

Mầm non Nà TấuMầm non Na TôngMầm non Nà Nhạn