Nhóm Đình Làng Việt ủng hộ miền Trung

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Ngày 7/11, nhóm Đình Làng Việt trao 12 triệu đồng ủng hộ miền Trung thông qua Cơm Có Thịt.
Đình làng Việt là nhóm hoạt động tự nguyện dành cho những người yêu di sản, yêu văn hóa truyền thống của người Việt thông qua ngôi đình làng.

Trân trọng cảm ơn nhóm Đình Làng Việt đã tin tưởng gửi gắm!

Hình ảnh từ các chuyến đi điền dã của nhóm Đình Làng Việt