Mở bán lịch Cơm có thịt 2017 tại các đại lý trên toàn quốc

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

NGÀY 28/10, THỨ SÁU, LỊCH CƠM CÓ THỊT CHÍNH THỨC PHÁT HÀNH RỘNG RÃI

Cửa hàng CCT trực tuyến đã sẵn sàng nhận đặt mua lịch Cơm có thịt 2017 cho những bạn muốn nhận hàng tận nhà trên toàn quốc. Cửa hàng sẽ sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của Giao Hàng Nhanh để chuyển lịch tới các bạn trong tuần tới. Chi phí vận chuyển sẽ do người nhận trả khi giao hàng. Xin tham khảo Hướng dẫn trong cửa hàng để biết chi tiết.
Địa chỉ cửa hàng: http://shop.tnvc.vn
Khi truy nhập bằng máy tính, bạn còn có thể đặt hàng ngay trên trang FB của Cơm Có Thịt: www.facebook.com/comcothit/

Với các bạn ở Hà Nội muốn trực tiếp tới nhận lịch, có thể tìm đến các điểm tình nguyện viên phân phối lịch CCT theo danh sách dưới đây. Để không lẫn lộn giữa các kênh phân phối, xin các bạn không đặt qua cửa hàng trực tuyến. http://shop.tnvc.vn/pages/hanoi-distributers

 

Các bạn ở Sài Gòn muốn trực tiếp đến nhận lịch, có thể tìm đến các điểm tình nguyện viên phân phối lịch CCT theo danh sách dưới đây. Để không lẫn lộn giữa các kênh phân phối, xin các bạn không đặt qua cửa hàng trực tuyến. http://shop.tnvc.vn/pages/hochiminh-distributers

Các bạn ở các tỉnh thành khác muốn trực tiếp đến nhận lịch, có thể tìm đến các điểm tình nguyện viên phân phối lịch CCT theo danh sách dưới đây. Để không lẫn lộn giữa các kênh phân phối, xin các bạn không đặt qua cửa hàng trực tuyến.
http://shop.tnvc.vn/pages/other-distributers