Tin vui đầu năm từ văn phòng Cơm Có Thịt

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Dự án cộng đồng “Bebe Luôn bên con” mong muốn đồng hành cùng Cơm Có Thịt, mang đến cho trẻ em vùng cao một năm mới Bính Thân ấm áp, no đủ hơn. 

 “Bebe Luôn bên con” là ứng dụng miễn phí, công cụ chăm con thiết yếu dành cho những ai đã đang sẽ làm cha mẹ. Mỗi lượt tải app, Bebe sẽ đóng góp 500đ cho Cơm Có Thịt, dự án cũng mong muốn đóng góp 50.000.000 đồng cho quỹ tương đương với 100.000 lượt tải. Chương trình bắt đầu phát động từ ngày 24/02 đến 04/03/2016, số tiền đóng góp sẽ được trao tại Văn phòng CCT vào ngày 11/03/2016.

Tải app bằng tìm kiếm từ khóa “Bebe Luôn bên con” hoặc click trực tiếp vào link tải:

iOS: http://bit.ly/BebeLuonbencon-iOS-CCT

Android: http://bit.ly/BebeLuonbencon-Android-CCT