Thông tin

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Lên tới Hồ Thầu, đã xế chiều, việc đầu tiên của GS Ngô Bảo Châu là khoác lên người chiếc áo tình nguyện viên Chương trình Cơm Có thịt. Câu đầu tiên của ông với học sinh các dân tộc Hồ Thầu là một lời giới thiệu giản dị: Chào các cháu. Chú là Ngô Bảo Châu, là một thầy giáo dạy toán.

Bắt đầu từ 1/7/2014 Hợp tác xã chăn nuôi Cơm có thịt sẽ phân phối heo giống theo giá gốc HTX đã đặt tại lò gốm Bát Tràng là 40.000đ/con heo sứ (trước đây giá bán heo là 60.000đ/con, số lãi 20.000đ/con đã được thống kê theo đợt và chuyển vào quĩ Cơm có thịt ).