Thông tin

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Sáng thứ bảy vẫn đi làm ở Công ty. Dưới thường trực báo có một chị đến gặp vì việc Cơm Có Thịt. Xuống thì bạn ấy trao cho một phong bì, nói rằng có cô người thân từ bên Đức về nghỉ ở nhà, gửi tiền ủng hộ Cơm Có Thịt. Hỏi tên người ủng hộ thì giấu, nói rằng không muốn nêu tên. Và cả tên người mang tiền đến mình cũng không biết nốt.

Hơn 30 năm trước, khi Vị Xuyên (Hà Giang) ngập trong khói đại bác, anh và chị đều là sinh viên, từ Hà Nội lên với các chiến sỹ giữ biên cương trong một cuộc chiến nghiệt ngã. Họ yêu nhau và thành vợ chồng.