Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Tai LE Ủng hộ qua Paypal (USD) 09-11-2020 21,34 Chuyển khoản lần đầu cho TNVC
Ha Dinh Ủng hộ qua Paypal (USD) 04-11-2020 64,17
Ha Dinh Ủng hộ qua Paypal (USD) 01-11-2020 47,94
Jure Tus Ủng hộ qua Paypal (USD) 01-11-2020 5,63 ITA*vn
Khanh Vu Ủng hộ qua Paypal (USD) 31-10-2020 222,45 Nhờ quỹ gửi giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Xin cảm ơn! (Maria Devlin : $100, Karel Kalecky: $33, Phạm Hùng: $100)
Thanh Lam Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 30-10-2020 100,00 Ủng hộ quĩ trò nghèo vùng cao.
Lien Tubb Ủng hộ qua Paypal (USD) 29-10-2020 25,00 Ung ho Com Co Thit cho tre em vung cao
Alex Majewski Ủng hộ qua Paypal (USD) 28-10-2020 14,04
Thi Le Ủng hộ qua Paypal (USD) 28-10-2020 0,78 ITA
Minh Hiep Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 28-10-2020 7,00
Thi Le Ủng hộ qua Paypal (USD) 28-10-2020 0,40
Piotr Szurowski Ủng hộ qua Paypal (USD) 28-10-2020 18,82
Piotr Szurowski Ủng hộ qua Paypal (USD) 28-10-2020 14,04 ITA*vn
Khanh Vu Ủng hộ qua Paypal (USD) 25-10-2020 47,50
Thi Mai Chi Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 20-10-2020 112,35 Ủng hộ cứu trợ lũ lụt
An Dau Ủng hộ qua Paypal (USD) 20-10-2020 647,33 ung ho dong bao mien trung lu lut
An Dau Ủng hộ qua Paypal (USD) 09-10-2020 97,72 Toby & Finn
Thi My Chau Le Ủng hộ qua Paypal (USD) 07-10-2020 21,23 Ung ho TNVC
Thanh-Binh Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 23-09-2020 6,27
Vy Nhat Phuong Tran Ủng hộ qua Paypal (USD) 20-09-2020 19,78 Hi vọng các em nhỏ vùng cao được đến trường
Thi My Chau Le Ủng hộ qua Paypal (USD) 07-08-2020 21,39 Ung ho chuong trinh Com co thit
NSONE, Inc. Ủng hộ qua Paypal (USD) 30-07-2020 955,70 Donation from NS1 (ns1. com)
Kevin Phan Ủng hộ qua Paypal (USD) 29-07-2020 95,30 ung ho quy com co thit
My Tien Le Ủng hộ qua Paypal (USD) 03-07-2020 51,03 Ủng hộ CCT
Xuan Phong Do Ủng hộ qua Paypal (USD) 08-06-2020 20,57 Xin chuc ca nha vui khoe
Trung Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 18-05-2020 29,40
Hoang NGUYEN Ủng hộ qua Paypal (USD) 16-05-2020 4,64
Anh Kim Ủng hộ qua Paypal (USD) 08-05-2020 19,46
Hoang Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 03-05-2020 5,27 A little donation, hope you're the best health for best things you have done
Tony Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 07-04-2020 28,38
Trung Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 23-03-2020 29,03
Thibaud Sebastien Ủng hộ qua Paypal (USD) 12-02-2020 99,80
Dinh Tuan Tran Ủng hộ qua Paypal (USD) 28-01-2020 40,09 Phật tử chùa Khuông Việt (Orsay, Pháp)
Thanh-Binh Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 26-01-2020 5,95 Ung ho COM CO THIT
Son Pham Ủng hộ qua Paypal (USD) 26-01-2020 100,00 From Chicago with love
Do Hoang Quyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 17-01-2020 10,67
Duc tuyen Doan Ủng hộ qua Paypal (USD) 17-01-2020 8,71 ung ho tro ngheo vung cao
Dinh Tuan Tran Ủng hộ qua Paypal (USD) 06-01-2020 138,84 Phật tử chùa Khuông Việt (Orsay, Pháp)
Thi Thanh Xuan Phung Ủng hộ qua Paypal (USD) 24-12-2019 44,28 Thi Thanh Xuan Phung 5000 JPY
Harry Ủng hộ qua Paypal (USD) 20-12-2019 15,00 Ung ho chuong trinh
Voga Underwear Ủng hộ qua Paypal (USD) 18-12-2019 23,00 Ung ho Com Co Thit
chau nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 27-11-2019 95,30 Donation to Only Rice is Not Enough Charity - November 2019
Cuong Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 21-11-2019 95,30 Wishing the organization all the best VanBa Quasimo
Thi Thao Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 11-11-2019 23,60 Em co chut dong gop cho Chuong trinh (Xin giau ten), cac anh chi chi can nhan lai cho em biet da nahen doc tien thoi
Xoan Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 25-10-2019 18,92 Ylang
Trung Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 24-10-2019 20,11 Gui toi cac em nho vung cao.
Trang Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 07-09-2019 3,56 CHUC CAC EM TRUNG THU VUI VE
Thanh-Truc Ta Ủng hộ qua Paypal (USD) 04-09-2019 671,41 Vietnamese class - Com Co Thit in Ireland - €603.84 EUR
Trung Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 22-08-2019 20,07 Ho tro cac em nho vung cao.
Khanh Pham Ủng hộ qua Paypal (USD) 21-08-2019 50,00 ung ho com co thit