Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Viet Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 30-09-2018 28,38 Viet Hoang + Vu Hoang New York
Duc Minh Cong Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 20-09-2018 95,30 Xin chuyen QŨY TRÒ NGHÈO VÙNG CAO Minh Khang.
Hong Ngoc Pham Ủng hộ qua Paypal (USD) 11-09-2018 25,00 Tiệc Trung Thu.
Thi Minh Chau Cao Ủng hộ qua Paypal (USD) 03-09-2018 47,50 Mong du an se ngay cang thanh cong trong viec giup do va phat trien giao duc cho tre em.
Viet Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 30-08-2018 23,60 Viet Hoang + Vu Hoang Boston
Viet Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 04-08-2018 20,00 Viet Hoang + Vu Hoang
Viet Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 07-07-2018 20,00 Viet H + Vu H
Thibaud Sebastien Ủng hộ qua Paypal (USD) 02-07-2018 53,26
Kevin Phan Ủng hộ qua Paypal (USD) 02-07-2018 190,90 hỗ trợ trẻ em và đồng bào bị bão lụt tại hà giang.
Viet Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 01-06-2018 20,00 Viet Hoang + Vu Hoang
Viet Hoang Ủng hộ qua Paypal (USD) 02-05-2018 20,00 Viet Hong and Vu Hoang
Chi Ho Ủng hộ qua Paypal (USD) 25-03-2018 300,00 Gia dinh Chi Nhung (Seattle, USA) ho tro Quy Tro Ngheo Vung Cao. Chuc thay co va cac chau manh khoe, cham ngoan hoc gioi.
Thibaud Sebastien Ủng hộ qua Paypal (USD) 14-03-2018 56,97
Chau Thanh Nguyen Ủng hộ qua Paypal (USD) 02-03-2018 70,00 Chau Thanh Nguyen-Garland, TX 75042, US
Nghia Tran Ủng hộ qua Paypal (USD) 15-02-2018 477,70 Hội gia đình Việt tại Seattle ủng hộ quỹ Trò nghèo vùng cao (tiền thân quỹ Cơm có thịt). Cảm ơn nhiệt huyết và trái tim của các bạn đã thành lập quỹ!
Hong Ngoc Pham Ủng hộ qua Paypal (USD) 10-02-2018 25,02
Nguyen Cong Dieu Ủng hộ qua Paypal (USD) 23-01-2018 10,00 Nguyen Cong Dieu donation
VU, THI THANH Ủng hộ qua Paypal (USD) 14-01-2018 37,91 First transfer from Tiggy Tee (Sydney)