Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Ông Trần Thế Hiệu Cứu trợ miền Trung - 2020 25-11-2021 25.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Trần Thế Hiệu tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Bà Dương Thị Nhi Cứu trợ miền Trung - 2020 25-11-2021 30.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Dương Thị Nhi tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Ông Trần Đình Phô Cứu trợ miền Trung - 2020 25-11-2021 30.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Trần Đình Phô tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Bà Dương thị Vui Cứu trợ miền Trung - 2020 25-11-2021 25.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Dương thị Vui tại Thôn Quảng Xá, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Ông Dương Quang Minh Cứu trợ miền Trung - 2020 25-11-2021 25.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Dương Quang Minh tại Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Bà Nguyễn Thị Huấn Cứu trợ miền Trung - 2020 25-11-2021 25.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Bà Nguyễn Thị Huấn tại Thôn Hoà Bình, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Ông Võ Xuân Tiến Cứu trợ miền Trung - 2020 25-11-2021 30.000.000,00 QTNVC tạm ứng 50% hỗ trợ làm nhà Chống lũ cho hộ Ông Võ Xuân Tiến tại Thôn Hoà Bình, Xã Tân Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Lê Thị Lan Oanh (12/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 mồ côi cả cha lẫn mẹ, bay mái, hộ nghèo - Trường THPT NAM TRÀ MY
Hồ Văn Hải (11/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 30.000.000,00 mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Trường THPT NAM TRÀ MY
Lê Thanh Tú (11/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 Mất cha, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Trường THPT NAM TRÀ MY
Nguyễn Thị Xuân Quý Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 Mất mẹ, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Trường THPT NAM TRÀ MY
Nguyễn Thị Xuân Quyền Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 Mất mẹ, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn - Trường THPT NAM TRÀ MY
Hồ Thị Ươi (10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 19-01-2021 20.000.000,00 mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhà bị ngập hỏng hết đồ đạc, hộ nghèo - Trường THPT NAM TRÀ MY
Hồ Thị Điệp (Lớp 11.2 / 0325771933) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 30.000.000,00 Cha mẹ chết sau vụ sạt lở núi trong cơn bão số 9, nhà không còn gì:Trường Nam Trà My -Thôn 1- Trà Leng
Nguyễn Thị Lang (10.5 / 0986350046) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà Bị sụp đổ hoàn toàn trong cơn bão số 9:trường Nam trà My -Thôn 1- Trà Leng
Hồ Văn Hoá (12.2 ) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Mồ côi cha, nhà vị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9:trường Nam trà My -Thôn 2- Trà Leng
Hồ Thị Thước (11.4) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 2- Trà Leng
Hồ Hải Quốc (10.3) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 1- Trà Leng
Lê Quý Mùi (12.2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 2- Trà Leng
Hồ Thị Lệ (10.6) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 2- Trà Leng
Hồ Văn Phố (11.1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn hoàn :trường Nam trà My -Thôn 1- Trà Leng
Vũ Ngọc Trinh (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Mất em, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Vân
Đinh Văn Kỳ (10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Vân
Hồ Thị Thuỳ Trang( 10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Vân
Hồ Thị Mỹ Linh (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Vân
Cao Tuấn Kiệt (10/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà bị cuốn trôi hoàn toàn:trường Nam trà My -Trà Leng
Hồ Thị Trọng (11/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Mất mẹ, nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Leng
Nguyễn Thị Yến Vy (9/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Bay tôn, tốc mái nhà:trường Nam trà My -Trà Nam
Đinh Thị Thường (10/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Bay tôn nguyên cả nhà,ở tạm nhà bà con:trường Nam trà My -Trà Vinh
Trần Trọng Quốc (10/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Bay tôn, cây đổ hư nhà:trường Nam trà My -Trà Mai
Nguyễn Thị Bích Ly (12/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Cây Ngã đè nhà, mồ coi cha, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Mai
Hồ Thị Nguyệt (12/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, mồ côi cha, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Don
Hồ Thị Manh (12/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, mồ côi cha, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Don
Hồ Thị Bôn (12/2) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Bay mái tôn, hộ nghèo:trường Nam trà My -Trà Don
Đinh Thị Thái (12/1) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Nhà sạc lở, tạm di dời:trường Nam trà My -Trà Leng
Trương Thị Thu Đến (11/3) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 5.000.000,00 Nhà sạc lở, tạm di dời:trường Nam trà My -Trà Mai
Hồ Văn Dung (Giáo viên trường Nam Trà My) Cứu trợ miền Trung - 2020 29-11-2020 10.000.000,00 Nhà sạc lở, tạm di dời:trường Nam trà My -Thôn 2, xã Trà Mai
Nguyễn Thị Bích Hậu (dạy hoá, sinh, nghề) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Phạm Thị Thanh Hiếu (dạy lý, công nghệ) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, đổ tường rào - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hoàng Thị Minh Nhật (dạy toán, tin) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Phạm Thị Ngọc Ánh (dạy Hoá, sinh, nghề) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 10.000.000,00 Bay mái tôn, ngã nhà, hỏng đồ dùng - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hồ Thị Thuỳ Dung (0941381889) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 30.000.000,00 Trôi nhà hoàn toàn - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hồ Văn Hiền (0362868140) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 30.000.000,00 Trôi Tài sản - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hoàng Thị Quỳnh Ly (0965004472) Cứu trợ miền Trung - 2020 18-11-2020 20.000.000,00 trôi tài sản - Trường THPT Khâm Đức, Quảng Nam
Hồ Thị Thuỳ Dung (0941381889) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 30.000.000,00 Trôi nhà hoàn toàn
Hồ Văn Hiền (0362868140) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 30.000.000,00 Trôi Tài sản
Hồ Văn Lan (0333302952) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 35.000.000,00 Trôi nhà
Hồ Thị Sơn (0395134409) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 35.000.000,00 Trôi nhà
Hồ Hoài Linh (0382052235) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ
Hoàng Văn Đạt (0342926781) Cứu trợ miền Trung - 2020 11-11-2020 20.000.000,00 Mồ côi cả cha lẫn mẹ