Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2023 19-01-2023 35.408.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2023 19-01-2023 14.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2023 19-01-2023 34.320.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2023 19-01-2023 9.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2023 19-01-2023 4.410.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2023 19-01-2023 12.378.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2023 19-01-2023 6.396.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2023 19-01-2023 12.534.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2023 19-01-2023 28.832.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường Tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2023 19-01-2023 20.232.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2023 19-01-2023 30.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2023 19-01-2023 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2023 19-01-2023 9.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2023 19-01-2023 15.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2023 19-01-2023 5.436.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2023 19-01-2023 7.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2023 19-01-2023 14.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2023 19-01-2023 9.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2023 19-01-2023 4.092.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2023 19-01-2023 13.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2023 19-01-2023 12.672.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Nhà TK chuyển đi 2023 19-01-2023 18.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2023 19-01-2023 18.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2023 19-01-2023 10.692.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2023 19-01-2023 35.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2023 19-01-2023 56.496.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2023 19-01-2023 15.744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2023 19-01-2023 40.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2023 19-01-2023 53.496.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10+ T12/2022 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN xã Noong Luống TK chuyển đi 2023 19-01-2023 7.662.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường MN xã Noong Luống
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2023 19-01-2023 11.202.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2023 19-01-2023 5.118.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2023 19-01-2023 5.214.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2023 19-01-2023 6.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2023 19-01-2023 6.582.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2023 19-01-2023 8.838.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2023 19-01-2023 4.344.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2023 19-01-2023 10.368.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2023 19-01-2023 14.940.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2023 19-01-2023 12.984.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2023 19-01-2023 18.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2023 19-01-2023 15.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2023 19-01-2023 10.296.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2023 19-01-2023 23.892.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2023 19-01-2023 20.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2023 19-01-2023 1.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2023 19-01-2023 5.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2023 19-01-2023 5.658.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2023 19-01-2023 13.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2023 19-01-2023 4.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung