Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Nhà TK chuyển đi 2023 29-06-2023 13.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2023 29-06-2023 27.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2023 29-06-2023 11.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2023 29-06-2023 10.016.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2023 29-06-2023 33.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2023 29-06-2023 16.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2023 29-06-2023 3.108.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.508.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.692.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2023 29-06-2023 7.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2023 29-06-2023 2.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2023 29-06-2023 9.714.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.982.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2023 29-06-2023 9.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2023 29-06-2023 22.048.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường Tiểu học Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2023 29-06-2023 22.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.202.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2023 29-06-2023 7.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2023 29-06-2023 11.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 10.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 7.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2023 29-06-2023 2.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 12.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2023 29-06-2023 9.588.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2023 29-06-2023 8.058.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2023 29-06-2023 25.728.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2023 29-06-2023 43.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2023 29-06-2023 13.968.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2023 29-06-2023 30.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.726.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN Sao Mai
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2023 29-06-2023 16.284.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN Sùng Đô TK chuyển đi 2023 29-06-2023 5.028.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN Sùng Đô
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2023 29-06-2023 22.956.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2023 29-06-2023 16.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2023 29-06-2023 3.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 10.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2023 29-06-2023 4.170.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2023 29-06-2023 1.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 15.472.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2023 29-06-2023 2.058.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường MN Ta Ma
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2023 29-06-2023 8.274.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2023 29-06-2023 12.810.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2023 29-06-2023 13.968.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường THCS Toả Tình
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2023 29-06-2023 13.362.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2023 29-06-2023 6.036.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T5/2023 cho Trường mầm non Tênh Phông