Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 26-01-2022 3.888.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 26-01-2022 15.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 26-01-2022 31.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 26-01-2022 17.062.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2021 cho TrườngTH & THCS Pú Đao