Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 27-12-2022 11.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường MN Sùng Đô TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.258.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Sùng Đô
Trường TH Nghĩa Tâm TK chuyển đi 2022 27-12-2022 16.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường TH Nghĩa Tâm
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 31.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 27-12-2022 30.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.688.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.346.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 1.728.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 20.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.136.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.878.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.324.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 27-12-2022 16.434.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.670.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 12.564.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 27-12-2022 13.764.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.906.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 27-12-2022 3.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.066.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.596.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.590.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.412.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN xã Noong Luống
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 13.272.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.586.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.282.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 27-12-2022 30.528.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường Tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 27-12-2022 18.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 27-12-2022 29.736.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.820.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.616.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.562.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.108.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.820.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường MN xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.500.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 27-12-2022 15.642.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 27-12-2022 53.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 27-12-2022 33.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 19.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.206.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 27-12-2022 3.906.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 11.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 13.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông