Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 15-12-2022 9.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 15-12-2022 33.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 15-12-2022 14.112.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 15-12-2022 12.584.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 15-12-2022 36.047.200,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 15-12-2022 27.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 15-12-2022 5.439.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 15-12-2022 6.804.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 15-12-2022 4.410.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 15-12-2022 6.678.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 15-12-2022 4.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 15-12-2022 5.586.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 15-12-2022 11.796.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 15-12-2022 6.276.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 15-12-2022 12.012.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 15-12-2022 28.832.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường Tiểu học Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 15-12-2022 28.728.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 15-12-2022 8.820.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 15-12-2022 5.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 15-12-2022 8.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 15-12-2022 14.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 15-12-2022 8.820.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 15-12-2022 8.316.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 15-12-2022 3.906.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 15-12-2022 12.852.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 15-12-2022 12.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 15-12-2022 17.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 15-12-2022 18.824.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 15-12-2022 10.206.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 15-12-2022 33.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 15-12-2022 53.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 15-12-2022 16.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 15-12-2022 42.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 15-12-2022 6.204.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN xã Noong Luống
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 15-12-2022 8.766.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 15-12-2022 18.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 15-12-2022 7.830.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 15-12-2022 13.974.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 15-12-2022 10.194.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 15-12-2022 15.324.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 15-12-2022 18.632.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 15-12-2022 1.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 15-12-2022 4.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường TH Nghĩa Tâm TK chuyển đi 2022 15-12-2022 15.245.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường TH Nghĩa Tâm
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 15-12-2022 30.024.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 15-12-2022 30.112.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 15-12-2022 3.690.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 15-12-2022 5.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 15-12-2022 9.660.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 15-12-2022 13.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường TH Lũng Luông