Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 27-12-2022 15.296.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.996.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.410.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 11.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.128.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.698.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 27-12-2022 29.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 27-12-2022 35.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 27-12-2022 21.291.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.616.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.426.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 27-12-2022 18.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 11.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 32.736.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao (bổ sung)
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 12.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 1.328.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.270.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.404.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.540.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.944.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 29.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 27.035.400,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 3.990.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.042.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.332.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.586.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.980.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.238.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.684.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.914.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.686.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường MN xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.130.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non xã Noong Luống
Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 15.960.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.748.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 27-12-2022 20.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.232.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin