Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.270.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 1.328.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 12.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao (bổ sung)
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 32.736.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 11.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 27-12-2022 18.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.426.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.616.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 27-12-2022 21.291.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 27-12-2022 35.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 27-12-2022 29.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.698.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.128.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 11.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.410.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.996.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.586.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 27-12-2022 11.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.282.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 27-12-2022 30.528.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường Tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 27-12-2022 18.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 27-12-2022 29.736.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.820.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.616.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.562.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 27-12-2022 9.108.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 14.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.820.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 8.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 27-12-2022 3.906.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 27-12-2022 13.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 27-12-2022 11.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 27-12-2022 19.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.206.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 27-12-2022 33.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 27-12-2022 53.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 27-12-2022 15.642.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường MN xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 27-12-2022 7.500.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 27-12-2022 10.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường MN xã Noong Luống
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 27-12-2022 13.272.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 27-12-2022 5.412.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 27-12-2022 4.590.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca