Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2021 23-02-2021 21.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 27.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường mầm non xã Nậm Manh TK chuyển đi 2021 23-02-2021 9.828.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN xã Nậm Manh
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 23-02-2021 10.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2021 23-02-2021 15.930.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà