Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 23-02-2021 8.910.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 23-02-2021 12.534.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 23-02-2021 10.580.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Nùng Thị Ngọc TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường Mầm non Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 31.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.644.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2021 23-02-2021 9.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 23-02-2021 37.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mẫu giáo A Lù TK chuyển đi 2021 23-02-2021 3.228.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường Mầm non A Lù
Trường Mẫu giáo Dền Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 5.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 17.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 8.022.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 23-02-2021 13.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 33.144.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 5.180.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 23-02-2021 9.336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 23-02-2021 13.566.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 5.346.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 9.690.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.090.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 23-02-2021 14.250.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 5.304.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 20.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.762.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 23-02-2021 3.420.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 11.970.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 23-02-2021 5.586.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 22.176.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 23-02-2021 36.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2021 23-02-2021 21.888.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 23-02-2021 13.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 23-02-2021 8.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 23-02-2021 5.934.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.116.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 23-02-2021 2.688.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 7.194.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2021 23-02-2021 9.534.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2021 23-02-2021 22.968.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 23-02-2021 7.548.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 17.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.596.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 20.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.992.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung