Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 6.528.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 9.936.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.436.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 7.014.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 19-04-2021 15.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.724.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.070.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2021 19-04-2021 7.668.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 19.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 9.468.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.118.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 6.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 19-04-2021 3.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 13.110.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 7.728.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.724.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 28.336.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 11.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 19-04-2021 34.408.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 19-04-2021 34.848.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2021 19-04-2021 23.760.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 19-04-2021 36.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 13.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 19-04-2021 10.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2021 19-04-2021 11.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 19-04-2021 7.170.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.586.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2021 19-04-2021 7.320.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.070.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 19-04-2021 9.132.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T032021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 19-04-2021 3.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 11.448.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2021 19-04-2021 12.582.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 7.722.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2021 19-04-2021 22.416.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 19-04-2021 11.022.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2021 19-04-2021 10.110.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 20.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.008.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.056.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.994.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 23.940.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2021 19-04-2021 24.664.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Tiểu học Nhi Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 16.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học nhi Sơn
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 32.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn