Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 1.744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 21.250.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.992.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2021 28-05-2021 24.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Tiểu học Nhi Sơn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 14.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học nhi Sơn
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 27.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 28-05-2021 10.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 15.292.800,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường TH và THCS Đinh Núp TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường TH và THCS Đinh Núp
Trường TH và THCS Đinh Núp TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.630.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường TH và THCS Đinh Núp
Trường TH và THCS Đinh Núp TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.447.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường TH và THCS Đinh Núp
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 07-05-2021 5.760.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 07-05-2021 1.050.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 07-05-2021 1.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 07-05-2021 396.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 07-05-2021 6.325.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 07-05-2021 36.064.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 07-05-2021 52.944.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 07-05-2021 6.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 07-05-2021 7.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 07-05-2021 4.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 07-05-2021 5.508.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 07-05-2021 5.832.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 07-05-2021 10.230.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 07-05-2021 8.466.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 07-05-2021 5.730.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 07-05-2021 9.126.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 07-05-2021 14.502.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2021 07-05-2021 8.832.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 07-05-2021 7.458.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 07-05-2021 10.608.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 07-05-2021 10.580.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 10.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 12.544.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 774.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.422.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Trường mầm non Thanh Bình TK chuyển đi 2021 19-04-2021 990.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Thanh Bình
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.248.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 21.001.800,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 19-04-2021 18.864.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 4.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.988.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 19-04-2021 3.296.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.380.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 6.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.394.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường MN Đản Ván