Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Nùng Thị Ngọc TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường Mầm non Tả Gia Khâu
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.136.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.216.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2020 11-01-2021 40.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mẫu giáo A Lù TK chuyển đi 2020 11-01-2021 3.774.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường Mầm non A Lù
Dương Thị Thu Minh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 3.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Trung Lèng Hồ
Trường Mẫu giáo Dền Thàng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 17.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.484.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2020 11-01-2021 13.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 34.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.508.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.180.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2020 11-01-2021 11.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 4.788.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 11-01-2021 14.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.078.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.090.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 15.750.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 22.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 8.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.342.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2020 11-01-2021 3.533.995,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2020 11-01-2021 11.970.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 6.804.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 7.056.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2020 11-01-2021 5.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2020 11-01-2021 26.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2020 11-01-2021 11.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2020 11-01-2021 29.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2020 11-01-2021 38.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2020 11-01-2021 22.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2020 11-01-2021 40.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2020 11-01-2021 13.896.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2020 11-01-2021 10.812.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Không Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.966.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2020 11-01-2021 9.618.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Hoa Ban