Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0642261 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 500.000đ IBVCB.1810180431396001.Khanh van 181/1 le hong phong Cho cac be
VNFI - 0702045 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 1.000.000đ 957267.181018.154057.Chuc cac em manh khoe FT18291065567688
YM25 - 0021103 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 700.000đ //SAL181018YM25003//VIETNAMNET TRA NB 1.9-7.9.2018
VNCK - 0589564 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1810180772515001.Le Ngoc Tran ung ho Quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0007673 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 300.000đ Sender:01310005.DD:181018.SHGD:10006783.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNCK - 0567849 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 700.000đ IBVCB.1810180729243002.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu TP HCM Quy com co thit
XC92 - 0000053 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 7.680.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19005923.TC:XC92.021075.dd 151018 BO:AGRIBANK MUONG TE.TRA L9AI LENH CT 10004944 NGAY 16/10/18 SAI TEN DVH: TEN DUNG TRUONG MAM NON XA HUA BUM
XC92 - 0000052 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 3.000.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19006480.TC:XC92.021008.dd 151018 BO:AGRBANK BAT XAT.HOAN TR9A LAI LENH 18101610004607 NGAY 16/10/2018 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000051 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 61.401.700đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19006364.TC:XC92.021004.dd 151018 BO:AGRI BANK BAT XAT.HOAN 9TRA LAI LENH 18101610000844 NGAY 16/10/2018 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000050 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 14.830.000đ IBPS/SE:01201003.DD:161018.SH:10010856.TC:XC92.021041.dd 151018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10004532 16/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000047 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 11.322.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19005943.TC:XC92.021073.dd 151018 BO:AGRIBANK MUONG TE.HOAN 9TRA LENH CT 10004586 NGAY 16/10/18 DO SAI TEN DVH TEN DUNG: TRUONG MN SO 2 XA NAM HANG
XC92 - 0000046 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 17.232.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19006336.TC:XC92.021014.dd 151018 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T9RA LAI LENH 18101610004507 NGAY 16/10/2018 DO SAI TK VA TEN DVH
XC92 - 0000044 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 4.800.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19005903.TC:XC92.021074.dd 151018 BO:AGRIBANK MUONG TE.TRA L9AI LENH CT 10004809 NGAY 16/10/2018 SAI TEN DVH. TEN DUNG TRUONG MAM NON XA NAM MANH
XC92 - 0000043 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 18.408.000đ IBPS/SE:79201001.DD:161018.SH:10011626.TC:XC92.021037.dd 151018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10001400 16/10/2018 SAI TK DVH
VNCK - 0544052 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1810180487350003.Dong gop qui Com co thit
ZZ61 - 0004109 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 5.000.000đ Sender:01201003.DD:181018.SHGD:10000097.BO:LE BA MINH.HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0465339 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 500.000đ IBVCB.1710180084635003.Vu Thuy Trang Tri Chi - Tri Trung - Phu Xuyen - Ha Noi tat ca
VNFI - 0607072 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 300.000đ 916108.171018.202903.Tran Quyen ung ho mua vo hoc sinh
VNFI - 0543616 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 200.000đ 915151.171018.140921.Ung ho quy tro ngheo vung cao FT18290725702203
VNFI - 0476743 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 300.000đ 936474.161018.230817.NTBT Ung ho tre em vung cao 10.2018 FT18290380200145
VNCK - 0517507 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 1.000đ IBVCB.1710180535310001.asd sad 123
ZZ61 - 0005260 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:171018.SHGD:10002964.BO:NGUYEN HONG THANG.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0459810 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 100.000đ IBVCB.1710180073605002.Giang quang To 2 khu 2 uong bi quang ninh chung cho chung trinh
VNCK - 0458804 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 300.000đ IBVCB.1710180091325001.Ung ho mua vo
VNCK - 0400786 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 500.000đ IBVCB.1610180973642002.Ngo Phuong Thuy Ung ho tre em ngheo
MBVP - 0712263 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 200.000đ MBVCB.91579277.Ks xay dung.CT tu Le Kien Cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0005435 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 500.000đ Sender:01310005.DD:171018.SHGD:10000358.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 10
MBVP - 0588248 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 200.000đ MBVCB.91341460.Kha.CT tu Vu Viet Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0448617 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 200.000đ 189505.161018.175559.Ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0515519 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 50.000đ MBVCB.91206971.Ung ho cho Quy.CT tu Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0340799 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 100.000đ IBVCB.1610180385511001.thu ninh thuan chia se
VNCK - 0324487 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 200.000đ IBVCB.1610180940246007.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
VNCK - 0324393 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 1.100.000đ IBVCB.1610180396614002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNFI - 0381855 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 300.000đ 558102.161018.121921.Quang Tran chung tay thang 10/2018
MBVP - 0487344 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 100.000đ MBVCB.91155486.Ung ho Quy.CT tu Nguyen Khanh Ly toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009764 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 2.000.000đ Sender:79317002.DD:161018.SHGD:10000286.BO:MAI THI THUY LAN.NGUYEN KIEU LINH CHUYEN TIEN U NG HO
VNCK - 0294555 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 500.000đ IBVCB.1610180406446002.Ri chip
VNFI - 0344753 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 50.000đ 000361.161018.090907.Vietcombank 0611001917137 le quy duc ct ung ho
Nguyễn Thanh Tùng TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.500.000đ Bich Hang vs Thanh Tu ung ho CTT
Ly Nguon TK chuyển đến 2018 15-10-2018 100.000đ
VNFI - 0273046 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.500.000đ 638920.151018.162139.Hue Van Chang ung ho
MBVP - 0341153 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.000.000đ MBVCB.90874844.Ung ho anh chi hoc tro vung cao.CT tu Be Anh Nhi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0195506 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 500.000đ IBVCB.1510180205074002.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
MBVP - 0300220 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 200.000đ MBVCB.90802978.cong nhan.CT tu Nguyen Van Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0204898 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 2.000.000đ 981827.151018.110521.UNG HO QUY FT18288673067343
VNCK - 0162322 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1510181005486001.Cao Minh Phuong UHTX - T10.2018
VNCK - 0159177 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 200.000đ IBVCB.1510180056613006.Nguyen Le Hoang - Phan Thi Hai Binh Q.Hai Ba Trung, Ha Noi QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0012175 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:151018.SHGD:10008789.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHIEO VUNG CAO
ZZ45 - 0009909 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 300.000đ Sender:01310012.DD:151018.SHGD:10002420.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0004487 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 400.000đ Sender:01310001.DD:151018.SHGD:10019177.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO T9