Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.190.000,00 Thôn Nậm Chạc - Xã Nậm Chạc
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 910.000,00 Thôn Tân Giang- Cốc Mỳ
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.255.000,00
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.517.000,00 Lũng Pô - Xã A Mú Sung
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.489.000,00 Lũng Pô - Xã A Mú Sung
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.479.000,00 T
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.489.000,00 Thôn Kin Chu Phìn I - Xã Nậm Pung
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.492.000,00 Sín Chải - Xã Dền Thàng
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.533.000,00 Lò Suối Tủng - Phìn Ngan
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.479.000,00 Van Hồ - Phìn Ngan
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.479.000,00 Tả Tòng Sành, xã Tòng Sành
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.479.000,00 Tả Hồ, xã Tòng Sành
Trường THPT Số 1 - Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.492.000,00 Tả Câu Liềng - xã Cốc Mỳ
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.200.000,00 Thôn Ngải Trồ- A Mú Sung
Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.190.000,00 Thôn Suối Thầu 3 - Xã Nậm Chạc
Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.190.000,00 Y Giang - X
Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.190.000,00 Thôn Nậm Pung - Xã Nậm Pung
Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.190.000,00 Thôn Séo Phìn Chư, Xã A Lù
Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.190.000,00 Tả Tòng Sành, xã Tòng Sành
Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.190.000,00 S
Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.190.000,00 Tả Phìn - Xã Dền Thàng
Trường PTDT Nội trú -huyện Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 600.000,00 Tả Câu Liềng - xã Cốc Mỳ
Trường PTDT Nội trú -huyện Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 600.000,00 Dền Thàng 1 - Xã Dền Thàng
Trường PTDT Nội trú -huyện Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 540.000,00 Tả Câu Liềng- xã Cốc Mỳ
Hỗ trợ tiền ăn năm học 2022-2023 Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 4.050.000,00 Hỗ trợ tiền ăn năm học 2022-2023 Trung tâm GDNN - GDTX -Bát Xát
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.200.000,00 Thôn Ná Ản- Mường Vi
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Thôn Cửa Suối - Xã Nậm Chạc
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Thôn Nậm Chạc - Xã Nậm Chạc
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.585.000,00 Thôn Cửa Suối - Xã Nậm Chạc
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Lũng Pô - Xã A Mú Sung
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.365.000,00 San Hồ -Trịnh Tường
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Sín Chải -Trịnh Tường
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Tân Tiến- Trịnh Tường
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.585.000,00 Bản Lầu- Trịnh Tường
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Van Hồ - Phìn Ngan
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.365.000,00 Trung Chải - Phìn Ngan
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.525.000,00 Tân Giang - xã Cốc Mỳ
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Th
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Thôn Séo Phìn Chư, Xã A Lù
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Th
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.315.000,00 Th
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 1.180.000,00
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 910.000,00 Thôn Nậm Chạc - Xã Nậm Chạc
Trường THPT số 2 Bát Xát Thúc cây đậu quả 24-09-2022 910.000,00 Thôn Tả Lé- Tòng Sành
Trường THCS&THPT Bát Xát (Mường Hum) Thúc cây đậu quả 23-09-2022 876.000,00 Sín Chải- Xã Dền Thàng
Trường THCS&THPT Bát Xát (Mường Hum) Thúc cây đậu quả 23-09-2022 876.000,00 Phìn Páo - Trung Lèng Hồ
Trường THCS&THPT Bát Xát (Mường Hum) Thúc cây đậu quả 23-09-2022 876.000,00 Phìn Páo - Trung Lèng Hồ
Trường THCS&THPT Bát Xát (Mường Hum) Thúc cây đậu quả 23-09-2022 876.000,00 Pờ Hồ - Trung Lèng Hồ
Trường THCS&THPT Bát Xát (Mường Hum) Thúc cây đậu quả 23-09-2022 876.000,00 Dền Thàng 1- Xã Dền Thàng